Wyładowanie elektryczne ulotowe

Encyklopedia PWN

zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
wyładowanie ulotowe, ulot, wyładowanie koronowe,
fiz. wyładowanie elektryczne w gazie o ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego występujące w obszarach silnie niejednorodnego pola elektrycznego o dużym natężeniu (np. w pobliżu ostrzy);
słabe, przeważnie ciche wyładowania elektryczne (ulotowe) występujące w atmosferze ziemskiej;
zjawisko przepływu prądu elektr. między źródłem prądu i jego odbiornikiem poza obwodem przewodowym, wynikające z istniejących wad objętościowych lub powierzchniowych dielektryka lub izolacji elektrycznej, a także wypływ prądu elektr. z powierzchni przewodu podczas wyładowania ulotowego (wyładowanie elektryczne);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia