Wuppertal

Encyklopedia PWN

m. w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, nad rz. Wupper, na południe od Zagłębia Ruhry.
Barmeńska deklaracja teologiczna, niem. Barmer Theologische Erklärung,
tezy teologiczne przyjęte przez opozycyjny niem. Kościół Wyznający na synodzie w Wuppertal-Barmen (31 III 1934).
Bausch
[bausz]
Pina Wymowa, właśc. Phillipine Bausch Wymowa, ur. 27 VII 1940, Sollingen, zm. 30 VI 2009, Wuppertal,
niem. tancerka i choreograf;
Bayer AG
[bạiər a:g:] Wymowa,
Bayer Aktiengesellschaft Wymowa,
niemiecka spółka akcyjna, przedsiębiorstwo chemiczno-farmaceutyczne;
Clauberg
[klạubrk]
Carl, ur. 28 IX 1898, Wuppertal, zm. 9 VIII 1957, Kilonia,
niem. lekarz ginekolog; honorowy SS-Brigadeführer;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia