Wola

Encyklopedia PWN

psychol., filoz. dyspozycja człowieka do świadomego i celowego regulowania swego postępowania, do podejmowania decyzji i wysiłków w celu realizacji zamierzonych działań, zachowań, postaw, a zaniechania innych, zwłaszcza jeżeli działania te są związane z przezwyciężeniem wewnętrznych lub zewnętrznych przeszkód.
w średniowieczu zwolnienie chłopa od powinności, → wolnizna.
tygodnik ogólnoinformacyjny;
dzielnica w środkowej części lewobrzeżnej Warszawy;
grupa polit. zorganizowana 1944 przez PPR i prokomunist. działaczy ruchu lud.;
XI dzielnica samorządowa Krakowa (od 1991), ok. 5 km od centrum;
w. w woj. lubel. (pow. łukowski, gmina Adamów), nad Czarną (prawy dopływ Tyśmienicy).
północno-wschodnia część VII dzielnicy samorządowej Zwierzyniec (Kraków), między Rudawą a Lasem Wolskim, na stokach wzgórza Sowiniec;
w. gminna w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, na pograniczu Równiny Piotrkowskiej i Wysoczyzny Bełchatowskiej;
wieś w woj. łódz. (powiat łaski, gmina Widawa), na Wysoczyźnie Łaskiej.
termin filozofii F. Nietzschego, określający podstawę i przyczynę wszelkich procesów zachodzących w przyrodzie, szczególnie podstawę życia i woli życia;
w okresie międzywojennym miejscowość w granicach Polski (woj. wołyńskie), ob. na Ukrainie;
wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim (gmina Tarnogród), na Płaskowyżu Tarnogrodzkim;
Wola Żarczycka, Wola Zarczycka,
w. w woj. podkarpackim (pow. leżajski, gmina Nowa Sarzyna);
Narodna Wola, Narodnaja wola, Wolność Ludu,
organizacja rewolucyjnych narodników, założona 1879 w wyniku rozłamu w Ziemli i Woli;
m. powiatowe w województwie podkarpackim, na Równinie Tarnobrzeskiej, na l. brzegu Sanu.
m. powiatowe w województwie łódzkim, na Wysoczyźnie Łaskiej, nad Pichną (prawy dopływ Warty).
ros. tajna organizacja narodnicka;
uruchomiona 1939, główna inwestycja Centralnego Okręgu Przemysłowego;
filoz. w etyce I. Kanta wola skłaniająca do działania zgodnie z obowiązkiem, nie w wymiarze powodowanych skutków, lecz intencji jego spełnienia.

Słownik języka polskiego PWN

wola
1. «zdolność psychiczna człowieka do świadomego i celowego regulowania swego postępowania»
2. «to, czego ktoś chce, co ktoś postanowił»
wole
1. «powiększenie się gruczołu tarczycy; też: taki powiększony gruczoł»
2. «u ptaków i niektórych owadów: rozszerzona górna część przełyku służąca m.in. do magazynowania i częściowego przetrawiania pokarmu»
wół «kastrowany samiec bydła domowego»
• woli
wolej, volley [wym. wolej] «w tenisie, piłce nożnej: uderzenie lub odbicie piłki będącej w locie przed dotknięciem przez nią podłoża; też: piłka uderzona lub odbita w taki sposób»
do woli «tyle, ile się pragnie»
mimo woli «bez wcześniejszego zamiaru i chęci, czasem nawet wbrew woli, np. Wyrwało mu się mimo woli to słowo.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia