Wniebowstąpienia

Encyklopedia PWN

Marta,
aram. mar(a)tha ‘pani domu, gospodyni’,
postać biblijna, siostra Marii z Betanii i Łazarza (Łk 10,38–42).
misterium
[łac. < gr.],
rozpowszechniony w średniowieczu typ dramatu rel. o tematyce zaczerpniętej ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu, niekiedy z apokryfów.
misterium paschalne, tajemnica wielkanocna,
odkupienie człowieka (z grzechu i jego konsekwencji) dokonane przez śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa;
Rembrandt, właśc. Rembrandt Harmensz van Rijn Wymowa, ur. 15 VII 1606, Lejda, zm. 4 IX 1669, Amsterdam,
holenderski malarz, grafik i rysownik.
Rytard Jerzy Mieczysław, właśc. Mieczysław Kozłowski, ur. 8 XI 1899, Kraków, zm. 21 IX 1970, Warszawa,
pisarz;
Szepitko Łarisa J., ur. 6 I 1938, Artiomowsk (ob. na Ukrainie), zm. 2 VII 1979, Moskwa,
żona Elema Klimowa, ros. reżyserka filmowa;
uroczyste dni (lub dłuższy okres), podczas których oddaje się szczególną cześć Bogu lub bóstwu.
Wielkanoc, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Pascha,
główne i najstarsze święto chrześcijańskie, doroczna uroczystość upamiętniająca zmartwychwstanie Chrystusa;

Słownik języka polskiego PWN

wniebowstąpienie
1. «w religii chrześcijańskiej: wstąpienie Chrystusa do nieba po zmartwychwstaniu»
2. Wniebowstąpienie «związane z tym święto kościelne»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia