Wniebowstąpienia

Encyklopedia PWN

Wniebowstąpienia, Wyspa, Ascension Island,
wyspa pochodzenia wulkanicznego w środkowej części O. Atlantyckiego;
terytorium zamor. W. Brytanii, w południowej części O. Atlantyckiego; obejmuje 3 okręgi adm.: Wyspę Świętej Heleny, Wyspę Wniebowstąpienia i znajdującą się ponad 2400 km na południowy wschód grupę wysp Tristan da Cunha
Wniebowstąpienie, łac. Ascensio Christi, gr. Análēmpsis,
w chrześcijaństwie zakończenie pobytu Chrystusa na Ziemi, wymienione w Credo;
Alewiz Nowyj, Aloisio, Alvise Nuovo, data ur. nieznana, zm. 1531, Moskwa,
wł. architekt w służbie wielkiego ks. moskiewskiego Iwana III;
Ascension Island
[əsẹnszən ạılənd],
wyspa na Oceanie Atlantyckim, → Wniebowstąpienia, Wyspa.
Bystrzycki Przemysław, ur. 23 V 1923, Przemyśl, zm. 6 X 2004, Poznań,
prozaik;
chrystofanie
[gr. Christós ‘Chrystus’, faínomai ‘zjawiam się’],
zjawianie się Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu;
miasto w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, na zachodnim krańcu Wysoczyzny Drohiczyńskiej, nad Nurcem.
Gough, dawniej Diego Alvarez,
[gof],
wyspa w południowej części O. Atlantyckiego, w grupie wulk. wysp Tristan da Cunha, należących do terytorium zamor. Wielkiej Brytanii — Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha;
wzgórze leżące ok. 1 km na wschód od wzgórza świątynnego w Jerozolimie, po drugiej stronie doliny Cedronu, o zboczach porośniętych drzewami oliwnymi;
GPS, ang. Global Positioning System,
globalny system wyznaczania pozycji (lokalizacji) obiektów wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi, przeznaczony do ciągłego, szybkiego i dokładnego wyznaczania trzech współrzędnych, określających pozycję anteny odbiornika osobistego albo zainstalowanego na obiekcie stałym lub ruchomym, znajdującym się na lądzie, wodzie lub w powietrzu.
Jamestown
[dżẹımztaun],
stolica bryt. terytorium zamor. Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha, na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy Święta Helena, nad O. Atlantyckim.
Jezus Chrystus
[gr. Iēsoús < hebr. Yě(hô)šû‘a ‘Jahwe zbawieniem’, skrócone do Yěšû‘],
Jezus z Nazaretu, ur. między 8 a 7 r. p.n.e., zm. 7 IV 30(?) r. n.e.,
założyciel i centralna postać chrześcijaństwa, które uważa go zarazem za człowieka i wcielonego Syna Bożego.
Kołomieńskie, Kołọmienskoje,
dawniej wieś na południowy wschód od Moskwy, na wysokim (pr.) brzegu rz. Moskwa, od 1960 w granicach miasta.
m. w Rosji, w obwodzie moskiewskim, przy połączeniu Kołomienki, Moskwy i Oki.
monastyr k. Prijepolja, w południowo-zachodniej Serbii;
Niżni Nowogród, Nịżnij Nọwgorod, 1932–91 Gorki,
m. w Rosji, przy ujściu Oki do Wołgi; stolica obwodu niżnienowogrodzkiego;

Słownik języka polskiego PWN

wniebowstąpienie
1. «w religii chrześcijańskiej: wstąpienie Chrystusa do nieba po zmartwychwstaniu»
2. Wniebowstąpienie «związane z tym święto kościelne»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia