Wisłoki

Encyklopedia PWN

rz., lewy dopływ Sanu, płynie przez Beskid Niski, Pogórze Środkowobeskidzkie do Kotliny Sandomierskiej, w woj. podkarpackim;
Wisłoka, Wysłoka, w górnym biegu Dębówka,
rz., prawy dopływ Wisły, płynie z Beskidu Niskiego przez Pogórze Jasielskie, Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, Pogórze Strzyżowskie (na pograniczu z Pogórzem Ciężkowickim), Dolinę Dolnej Wisłoki, na Niz. Nadwiślańską, w woj. małopol. i podkarpackim;
obniżenie w południowo-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, między doliną Wisłoki a Sanem;
rz., prawy dopływ Wisły, płynie przez Bieszczady Zachodnie, Pogórze Środkowobeskidzkie i Kotlinę Sandomierską, w woj. podkarpackim;
wysoczyzna w środkowej części Kotliny Sandomierskiej, oddzielona wyraźnymi krawędziami od Niz. Nadwiślańskiej i Doliny Dolnej Wisłoki na zachodzie oraz Doliny Dolnego Sanu na wschodzie;
woj. w południowo-wschodniej Polsce;
Ropa, w górnym biegu Blechnarka,
rz., lewy dopływ Wisłoki, płynie z Beskidu Niskiego przez Obniżenie Gorlickie do Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, w woj. małopolskim;
środkowa część Pogórza Środkowobeskidzkiego, między doliną Wisłoki na zachodzie a Wisłoka na wschodzie, od południa sąsiaduje z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską, ku północy opada progiem denudacyjnym do Pradoliny Podkarpackiej;
Beskid Niski, słowac. Nízke Beskydy,
północna część Beskidów Środkowych, najniższa w głównym grzbiecie karpackim, między Przełęczą Tylicką i doliną Kamienicy (prawy dopływ Dunajca) na zachodzie a Przełęczą Łupkowską i doliną Osławy (lewy dopływ Sanu) na wschodzie, w Polsce i na Słowacji;
m. powiatowe w województwie podkarpackim, na pograniczu Doliny Dolnej Wisłoki, Pradoliny Podkarpackiej i Pogórza Strzyżowskiego, nad Wisłoką.
wschodnia część Pogórza Środkowobeskidzkiego między dolinami Wisłoka i Sanu;
Jasielsko-Krośnieńska, Kotlina, Doły Jasielsko-Sanockie,
obniżenie w południowej części Pogórza Środkowobeskidzkiego, od północy graniczy z Pogórzem Strzyżowskim i Pogórzem Dynowskim, od południa z Pogórzem Jasielskim i Pogórzem Bukowskim, od zachodu z Obniżeniem Gorlickim;
miasto w województwie podkarpackim, powiat grodzki, w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej, przy ujściu Lubatówki do Wisłoka; siedziba powiatu krośnieńskiego.
miasto w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim, w Dolinie Dolnej Wisłoki, na l. brzegu rzeki;
w. w woj. podkarpackim, w pow. dębickim (gmina Dębica), w Dolinie Dolnej Wisłoki, nad Wisłoką; duża wieś (
miasto wojewódzkie (woj. podkarpackie), pow. grodzki, na pograniczu Podgórza Rzeszowskiego i Pogórza Dynowskiego, nad Wisłokiem; siedziba pow. rzeszowskiego.
Stobnica, Stopnica, Brzozówka,
rz., prawy dopływ Wisłoka, płynie na Pogórzu Dynowskim, w woj. podkarpackim;
Surowica, w górnym biegu Moszczaniec,
rz., lewy dopływ Wisłoka, płynie w Beskidzie Niskim, w woj. podkarpackim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia