Wisłą

Encyklopedia PWN

miasto, w powiecie płońskim, siedziba gminy Czerwińsk, na pograniczu Wysoczyzny Płońskiej i Kotliny Warszawskiej, na prawym wysokim brzegu Wisły;
w. gminna w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, na obszarze Małopolskiego Przełomu Wisły, przy ujściu Krępianki do Wisły;
Józefów nad Wisłą, do 2002 Józefów,
m. w woj. lubelskim, w pow. opolskim, na pograniczu Wzniesień Urzędowskich i Małopolskiego Przełomu Wisły, na wysokim pr. brzegu doliny Wisły, przy ujściu Wyżnicy, w pobliżu południowo-zachodniej granicy Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego;
miasto w województwie kujawsko-pomor., w powiecie lipnowskim, na południowym skraju Pojezierza Dobrzyńskiego, na pr. brzegu Wisły, nad Jez. Włocławskim.
najdłuższa rzeka w Polsce i druga pod względem wielkości dorzecza (po Newie) w zlewisku Morza Bałtyckiego;
wielosekcyjny klub sport.;
kryptonim operacji o charakterze militarnym i represyjnym na Rzeszowszczyźnie i południowej Lubelszczyźnie, przeprowadzonej V–VII 1947 w celu likwidacji działalności struktur Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN);
miasto w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w Beskidzie Śląskim, nad Wisłą i jej potokami źródłowymi Czarną Wisełką i Białą Wisełką oraz potokiem Malinka, przy granicy z Czechami.
miesięcznik geogr.-etnogr., wyd. 1887–1905 oraz 1916–17 i — jako organ Pol. Tow. Etnologicznego — 1922 w Warszawie, m.in. pod redakcją A. Gruszeckiego, J. Karłowicza, E. Majewskiego;
pierwszy polski odbiornik telewizyjny, produkowany od 1956 w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych, na radzieckiej licencji aparatu Awangard.
Wisła Czarne, Zbiornik Wodny Wisła Czarne,
zbiornik retencyjny na Wiśle (województwo śląskie), ok. 4 km na południe od centrum miasta Wisła;
ujściowe ramię Wisły, → Śmiała Wisła.
ujściowe ramię Wisły, → Szkarpawa.
w. w woj. śląskim (pow. pszczyński, gmina Pszczyna), nad Jez. Goczałkowickim;
Śmiała Wisła, Przełom Wisły,
jedno z ujściowych ramion dawniej Leniwki, obecnie Martwej Wisły;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia