Wilii

Encyklopedia PWN

Mołodeczno, białorus. Maładzieczna, Maladziečna, ros. Mołodieczno, Molodečno,
m. na Białorusi, w obwodzie mińskim, nad Uszą (dopływ Wilii).
Niemen, białorus. Nioman, litew. Nemunas, ros. Nëman,
rz. na Białorusi i Litwie, w dolnym biegu (na dł. 99 km od ujścia) wyznacza granicę między Litwą a Rosją (obwód kaliningradzki), w środkowym — między Litwą a Białorusią (17 km);
Onikszty, Anykščiai,
m. na Litwie, nad Świętą (dopływ Wilii).
Ostrowiec, białorus. Astrawiec, Astraviec, ros. Ostrovec,
osiedle miejskie na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, u podnóża Wysoczyzny Oszmiańskiej, nad Łoszą (dopływ Wilii).
Ostróg, Ostroh,
m. na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, nad Horyniem, przy ujściu Wilii (dorzecze Prypeci).
Trockie, Jeziora, Trakų ežerynas,
zespół połączonych ze sobą jezior na Litwie, k. Trok, na zachód od Wilna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia