Wieprza

Encyklopedia PWN

rz. na Pojezierzu Zachodniopomor. i Pobrzeżu Koszalińskim, w woj. pomor. i zachodniopomor.;
równoleżnikowe obniżenie w południowej części Niz. Południowopodlaskiej;
rz., prawy dopływ Wisły, płynie z Roztocza przez Wyż. Lubelską, Polesie Wołyńskie, Niz. Południowopodlaską na Niz. Środkowomazowiecką, w woj. lubelskim;
wykastrowany (trzebienie zwierząt) samiec świni domowej.
w. gminna w woj. śląskim (pow. żywiecki), nad Sołą;
kanał melioracyjny w woj. lubelskim;
rz., prawy dopływ Wieprza, płynie z Polesia Zachodniego przez Niz. Południowopodlaską do Pradoliny Wieprza, w woj. lubelskim;
woj. we wschodniej części Polski; na wschodzie graniczy z Białorusią i Ukrainą, na południu z woj. podkarpackim, na południowym zachodzie ze świętokrzyskim, na północnym zachodzie i północy z mazowieckim i podlaskim;
wschodnia część Wyż. Lubelskiej, położona na wschód od doliny Wieprza;
miasto w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, na pograniczu Pradoliny Wieprza i Równiny Łukowskiej, w widłach Czarnej i Tyśmienicy (w pobliżu jej ujścia do Wieprza).
północno-zachodnia część Wyż. Lubelsko-Lwowskiej, między przełomową doliną Wisły na zachodzie a strefą działu wodnego Wieprza i Bugu na południowym wschodzie;
margaritas ante porcos
[łac., ‘(rzucać) perły przed wieprze’],
(rzucasz) perły między wieprze (Wulgata);
rz., lewy dopływ Wieprza, płynie przez Wysoczyznę Lubartowską, w woj. lubelskim;
Roztocze Środkowe, dawniej Roztocze Tomaszowskie,
część Roztocza od doliny Wieprza na zachodzie po poprzeczne obniżenie między Narolem i Lubyczą Królewską na wschodzie;
Roztocze Zachodnie, dawniej Roztocze Gorajskie,
część Roztocza między okolicami Kraśnika a doliną Wieprza (od Zwierzyńca po Szczebrzeszyn);
miasto w województwie lubelskim, w powiecie ryckim, w Dolinie Środkowej Wisły, przy ujściu Wieprza do Wisły.
południowa część Niz. Południowopodlaskiej, między Pradoliną Wieprza na północy a krawędzią Wyż. Lubelskiej na południu;
Polesie Zachodnie, Polesie Podlaskie, Polesie Lubelskie,
zachodnia część Polesia, między Wysoczyznami Podlasko-Białoruskimi na północy a Polesiem Wołyńskim na południu, na Białorusi, Ukrainie i w Polsce (zachodnia część o pow. ok. 4,7 tys. km2).
południowo-wschodnia część Wyż. Lubelsko-Lwowskiej, w Polsce i na Ukrainie, między Kotliną Sandomierską na południowym zachodzie a Wyż. Wołyńsko-Podolską na wschodzie i południowym wschodzie;
w. w woj. lubel. (pow. lubartowski, gmina Kock), w Pradolinie Wieprza.

Słownik języka polskiego PWN

wieprz
1. «wytrzebiony samiec świni domowej»
2. obraźl. «o mężczyźnie tęgim lub zachowującym się nieprzyzwoicie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia