Wiena

Encyklopedia PWN

układ elektr. o charakterystycznej konfiguracji połączeń elementów elektr. (rezystorów, kondensatorów, cewek, prostowników i in.), zwykle w postaci zamkniętego czworoboku, którego jedna przekątna wyznacza punkty zasilania m.e., a druga — punkty odbioru wielkości elektr. (np.: napięcia elektr., natężenia prądu);
spisy dokumentów muzycznych (piśmienniczych, dźwiękowych i ikonograficznych), uporządkowane wg ustalonej metody układu, sporządzane dla celów informacyjnych.
zbiór formalnie nieskończonej liczby kopii układu fiz. (o zdefiniowanym stanie makroskopowym), z których każda opisuje inny stan mikroskopowy układu (mikrostan);
mostek elektr. służący do pomiaru rezystancji, indukcyjności i pojemności elementów elektr. (np. rezystora, kondensatora, cewki indukcyjnej) oraz innych wielkości fiz. jednoznacznie z nimi związanych (np. temperatury).
Planck
[plaŋk]
Max Karl Ernst Wymowa, ur. 23 IV 1858, Kilonia, zm. 4 X 1947, Getynga,
fizyk niemiecki.
Stolz
[sztolc]
Robert, ur. 25 VIII 1880, Graz, zm. 27 VI 1975, Berlin,
austr. kompozytor i dyrygent;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia