Wielopolki

Encyklopedia PWN

obniżenie w południowo-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, między doliną Wisłoki a Sanem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia