Wielkopolskę

Encyklopedia PWN

terytorium historyczne w dorzeczu środkowej Warty.
woj. (od I 1999) w zachodniej Polsce;
organizacja konspiracyjna powołana X 1939 w Poznaniu
odmiana owcy nizinnej pol.;
rasa wszechstronnie użytkowych (wierzchowych, zaprzęgowych, pociągowych) koni szlachetnych półkrwi (przeważnie ang., rzadziej angloarabskiej);
park narodowy o pow. 7584 ha, w tym pod ochroną ścisłą 260 ha (2008), ustanowiony 1957 na terenie Pojezierza Wielkopolskiego, na południe od Poznania;
kompleks złożony z 2 obiektów: starego ogrodu zool. (zał. 1871) położonego w centrum Poznania (ok. 5 ha) i nowego (zał. 1974), we wschodniej części miasta w parku leśnym na Białej Górze (ok. 118 ha —1989), opodal Jez. Maltańskiego.
powstał 1927 w Poznaniu;
Wielkopolskie, Pojezierze, Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie,
południowa część Pojezierzy Południowobałtyckich, między pradolinami: Toruńsko-Eberswaldzką na północy a Warciańsko-Odrzańską na południu;
Armia Wielkopolska, Wojsko Wielkopolskie,
wielkopol. siły zbrojne;
walki zbrojne z Prusami na terenie Wielkopolski.
m. powiatowewe w województwie wielkopolskim, na Równinie Wrzesińskiej, u ujścia Średzkiej Strugi do Moskawy.
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Orlą.
m. powiatowe w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Ołobokiem.
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w północno-zachodniej części Wysoczyzny Kaliskiej, nad Pogoną (lewy dopływ Obry).
w dawnej Polsce określenie starosty generalnego Wielkopolski.
regionalny dziennik informacyjny, wyd. od 1945 w Poznaniu;
miasto w województwie lubuskim, na pograniczu Równiny Gorzowskiej i Kotliny Gorzowskiej, nad Wartą i jej prawym dopływem Kłodawką; siedziba wojewody lubuskiego i starosty pow. gorzowskiego, pow. grodzki.
miasto powiatowe w województwie wielkopolskim, na Pojezierzu Poznańskim.
średniow. kronika, powstała w środowisku duchowieństwa wielkopolskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia