Wielki

Encyklopedia PWN

literatura obejmująca piśmiennictwo w językach hebrajskim (hebrajska literatura) oraz jidysz (jidysz literatura);
kultura muzyczna Żydów.
Żydowska Partia Ludowa w Polsce, Jidisze Fołkspartaj (JFP),
partia polit. zał. 1917 w Warszawie jako organizacja obozu żydowskiego;
sztuka Żydów w diasporze.
nowy cmentarz żydowski w Łodzi,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia