Wielki

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, na Pogórzu Rzeszowskim;
żurawie, Gruidae,
rodzina ptaków z rzędu żurawiowych;
żurnal, fr. journal:
żuz
[kazas. ‘część’],
orda,
u Kazachów związek plemienny;
wyścigi na specjalnie przystosowanych motocyklach (m.in. bez hamulców i skrzyni biegów), rozgrywane na torach dł. 285–400 m, o miękkiej nawierzchni wykonanej z grysu żużlowego, granitowego lub innego.
anat. narząd u ssakow;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia