Wielka Kotlina

Encyklopedia PWN

rz., lewy dopływ Wisły, płynie przez Pojezierze Kujawskie do Kotliny Płockiej, w woj. kujawsko-pomor.;
równina morenowa w południowo-wschodniej części Niz. Południowowielkopolskiej, na międzyrzeczu górnej Prosny i górnej Warty, między kotlinami: Grabowską na zachodzie a Szczercowską i Sieradzką na wschodzie;
m. powiatowe w województwie śląskim, w Kotlinie Żywieckiej, nad Sołą, u ujścia Koszarawy i nad Jez. Żywieckim, w sąsiedztwie Żywieckiego Parku Krajobrazowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia