Widmo optyczne emisyjne

Encyklopedia PWN

fiz. rozkład natężenia promieniowania widzialnego uzyskany w wyniku jego rozszczepienia na jednobarwne składowe (którym odpowiadają określone długości fal) za pomocą przyrządów spektralnych, np. monochromatora czy spektrografu optycznego; również skład widmowy tego promieniowania.
optyczne widmo pasmowe emisyjne i absorpcyjne powstające przy przejściach między poziomami energetycznymi swobodnych lub słabo między sobą oddziałujących cząsteczek.
klasa aktywnych galaktyk o jasnościach przekraczających typowe jasności galaktyk.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia