Warszawy

Encyklopedia PWN

Żuławski Andrzej, ur. 22 XI 1940, Lwów, zm. 17 II 2016, Warszawa,
syn Mirosława, reżyser i scenarzysta filmowy, pisarz;
Żuławski Juliusz, ur. 7 X 1910, Zakopane, zm. 10 I 1999, Warszawa,
syn Jerzego, brat Marka i Wawrzyńca Jerzego, poeta, prozaik, tłumacz;
Żuławski Mirosław, ur. 16 I 1913, Nisko, zm. 17 II 1995, Warszawa,
ojciec Andrzeja, prozaik, dyplomata;
Żuławski Wawrzyniec Jerzy, ur. 14 II 1916, Zakopane, zm. 18 VIII 1957, Alpy,
syn Jerzego, brat Juliusza i Marka, kompozytor, krytyk muz. i pedagog, taternik, alpinista; ratownik górski;
Żurowski Maciej, ur. 17 IX 1915, Płock, zm. 8 V 2003, Warszawa,
romanista, tłumacz;
tygodnik lit.-nauk. i społ., wyd. 1887–91 w Warszawie przez T. Paprockiego;
czasopismo ekon.-społ., wyd. od 1945 jako dwutygodnik, od 1957 tygodnik w Warszawie;
dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze i krytyce lit., wyd. 1937–39 w Warszawie (jako organ Tow. Polonistów Rzeczypospolitej Pol.) i 1946–48 w Łodzi pt. „Zagadnienia Literackie (dawniej Życie Literackie)” (przez oddział łódzki Tow. Lit. im. A. Mickiewicza);
popularny tygodnik, wydawany od 1994 w Warszawie;
miesięcznik naukoznawczy, wydawany 1946–53;
czasopismo polit., wyd. 1949–89 w Warszawie przez KC PZPR;
miesięcznik wyd. 1953–91 w Warszawie przez PWN;
literatura obejmująca piśmiennictwo w językach hebrajskim (hebrajska literatura) oraz jidysz (jidysz literatura);
kultura muzyczna Żydów.
organizacja konspiracyjna, utworzona XII 1939 w Warszawie przez czł. organizacji młodzieżowej Betar oraz syjonistów-rewizjonistów;
Żylicz Maciej, ur. 21 IX 1953, Gdańsk,
biolog molekularny;
Żylińska Jadwiga, ur. 17 VIII 1913, Wrocław, zm. 25 IV 2009, Warszawa,
pisarka;
Żyliński Józef, ur. 1834, Troki (Litwa), zm. 16 III 1921, Warszawa,
brat Stanisława, geodeta w służbie ros., podróżnik, generał;
Żylis-Gara Teresa, ur. 23 I 1930, Landwarów k. Wilna,
śpiewaczka (sopran);
Żymierski Michał, pierwotnie M. Łyżwiński, pseud. Rola, ur. 4 IX 1890, Kraków, zm. 15 X 1989, Warszawa,
marszałek;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia