Warszawie

Encyklopedia PWN

Zaborski Bogdan, ur. 5 IV 1901, Warszawa, zm. 22 II 1985, Ottawa,
geograf geomorfolog i etnograf;
Zachariewicz Alfred, ur. 26 VIII 1871, Lwów, zm. 11 VII 1937, Warszawa,
syn Juliana Oktawiana Zachariewicza-Lwigroda, architekt;
Zachert Marian Henryk Antoni, ur. 17 I 1894, Częstochowa, zm. 1944, Warszawa,
lekarz okulista;
ochotnicza międzynar. formacja Armii Czerwonej, sformowana VIII–IX 1919 z rozwinięcia Czerwonego Pułku Rewolucyjnego Warszawy;
woj. (od 1999) w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim (dł. granicy mor. 184,9 km), na zachodzie graniczy z Niemcami (186,6 km), na wschodzie z woj. pomor., na południowym wschodzie z wielkopol., na południu z lubuskim; utworzone z woj. szczecińskiego, koszalińskiego oraz części słupskiego, pilskiego i gorzowskiego;
Zachwatowicz Krystyna, ur. 16 V 1930, Warszawa,
córka Jana, żona Andrzeja Wajdy, scenograf;
Zagajewski Stanisław, ur. 20 IX 1927, Warszawa, zm. 4 IV 2008, Włocławek,
rzeźbiarz samouk;
Zagłębie Staropolskie, Staropolski Okręg Przemysłowy,
okręg przemysłowy w rejonie Gór Świętokrzyskich, najstarszy i największy okręg górniczo-hutniczy i obróbki metali na ziemiach polskich.
Zagórska Aniela, ur. 1890, Lublin, zm. 30 XI 1943, Warszawa,
tłumaczka;
Zagórski Jerzy, ur. 3 XII 1907, Kijów, zm. 5 VIII 1984, Warszawa,
poeta;
Zagórski Wacław, ur. 28 IX 1909, Kijów, zm. 28 XII 1982, Londyn,
dziennikarz, publicysta, redaktor;
Zagórski Witold, ur. 25 IX 1930, Warszawa, zm. 30 VI 2016,
koszykarz, trener;
Zajączkowski Andrzej, ur. 27 V 1922, Lublin, zm. 16 XII 1994, Warszawa,
socjolog, antropolog kulturowy;
Zajdel Janusz Andrzej, ur. 15 VIII 1938, Warszawa, zm. 19 VII 1985, tamże,
prozaik, z zawodu fizyk;
fabryka wyrobów lnianych w Żyrardowie;
Zakrzewska Janina, ur. 12 XII 1928, Warszawa, zm. 27 V 1995, tamże,
prawnik; specjalistka w dziedzinie prawa konstytucyjnego;
Zakrzewski Andrzej, ur. 22 VIII 1941, Warszawa, zm. 10 II 2000, tamże,
działacz polit., publicysta;
Zakrzewski Janusz Andrzej, ur. 23 VII 1932, Kraków, zm. 27 X 2008, Warszawa,
fizyk;
Zakrzewski Kazimierz, ur. 4 XI 1900, Kraków, zm. 11 III 1941, Palmiry k. Warszawy,
historyk, publicysta;
Zakrzewski Konstanty, ur. 14 I 1876, Warszawa, zm. 19 I 1948, Kraków,
ojciec Kazimierza, fizyk;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia