Warszawie

Encyklopedia PWN

Wojnar Irena, ur. 21 IX 1924, Warszawa,
pedagog, teoretyk wychowania estetycznego;
Wojnar Jerzy, ur. 7 X 1930, Lwów, zm. 2 II 2005, Warszawa,
saneczkarz;
Wojno Tadeusz Jerzy, ur. 20 III 1884, Warszawa, zm. 2 XI 1971, tamże,
krystalograf i petrograf;
wojny polsko-szwedzkie 1563–1721,
wojny między Polską a Szwecją od połowy XVI w. do początku XVIII w. Przyczyną ich było dążenie Szwecji do opanowania południowo-wschodnich i południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego, sprzeczne z interesami Polski w Inflantach i z jej próbami (od czasów Zygmunta II Augusta) prowadzenia własnej polityki morskiej (dominium maris Baltici); dodatkowym powodem wojen był konflikt dynastyczny.
Wojsznis Justyn, ur. 14 V 1909, Warszawa, zm. 16 III 1965, tamże,
alpinista, działacz turystyki i ochrony przyrody;
Wojtasiewicz Olgierd Adrian, ur. 11 XII 1916, Kielce, zm. 7 IV 1995, Warszawa,
językoznawca sinolog, tłumacz; od 1946 wykładowca,
Wojtkiewicz Witold, ur. 29 XII 1879, Warszawa, zm. 14 VI 1909, tamże,
malarz;
dzielnica w środkowej części lewobrzeżnej Warszawy;
Wolff Adam, ur. 14 VIII 1899, Warszawa, zm. 7 II 1984, tamże,
historyk mediewista;
Wolff Jerzy, ur. 4 III 1902, Pokrzywnica, zm. 7 XII 1985, Laski k. Warszawy,
malarz, krytyk sztuki, ksiądz;
Wolicki Krzysztof, ur. 19 IX 1925, Warszawa, zm. 20 IV 2001, tamże,
publicysta;
Wolniewicz Bogusław, ur. 22 IX 1927, Toruń, zm. 4 VIII 2017, Warszawa,
filozof;
Wolski Wacław, ur. ok. 1867, Płock, zm. 6 IV 1928, Warszawa,
poeta;
Wołek Tomasz, ur. 10 X 1947, Gdańsk,
dziennikarz i publicysta;
Wołkowski Władysław, ur. 25 V 1902, Sulisławice k. Miechowa, zm. 16 V 1986, Warszawa,
projektant mebli, tkanin i wnętrz, rzeźbiarz, malarz;
Wołodkiewicz Witold, ur. 23 X 1929, Warszawa,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa rzymskiego i historii prawa;
Wołowski Ludwik Franciszek, Louis Wolowski, ur. 31 VIII 1810, Warszawa, zm. 15 VIII 1876, Gisors,
francuski ekonomista, adwokat, pochodzenia polskiego;
Woronowicz Ali Ismail, ur. 1 IV 1902, Lachowicze, zm. 1941,
działacz ruchu tatarskiego w Polsce, orientalista;
Woroszylski Wiktor, ur. 8 VI 1927, Grodno, zm. 13 IX 1996, Warszawa,
poeta, prozaik i publicysta.
Woytowicz Stefania, ur. 8 X 1922, Oryń k. Kamieńca Podolskiego, zm. 1 IX 2005, Warszawa,
siostra Bolesława, śpiewaczka (sopran);

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia