WIELKA BRYTANIA

Encyklopedia PWN

Związek Niemiecki 1815–66, niem. Deutscher Bund,
luźna konfederacja państw niemieckich, utworzona na kongresie wiedeńskim na mocy aktu 8 VI 1815;
tajna organizacja niem. emigrantów, zał. 1836 we Francji;
organizacja socjalist., utworzona XI 1892 w Paryżu na zjeździe założycielskim PPS;
Żabicki Antoni, ur. 1818, Zarzecze k. Jarosławia, zm. 23 V 1889, Lwów,
działacz emigr., dziennikarz, literat;
Żabotyński Włodzimierz (Władimir), Zeew Żabotyński, ur. 17 X 1880, Odessa, zm. 4 VIII 1940, Camp Bethar k. Hunter (stan Nowy Jork, USA),
żyd. działacz polit., prawnik, publicysta;
żeglarstwo, jachting,
forma rekreacji, turystyki i dyscyplina sport. uprawiana na pojazdach poruszanych pędnikami wiatrowymi.
forma rekreacji i dyscyplina sport. polegająca na przejażdżkach, wyścigach (regatach) lub rajdach żaglowozów;
Żukow Gieorgij K., ur. 1 XII 1896, zm. 18 VI 1974, Moskwa,
marszałek ZSRR od 1943;
Żurakowski Janusz, ur. 12 IX 1914, Rżawka k. Humania, zm. 9 II 2004, Barry Bay (Kanada),
brat Bronisława, pilot, major;
żurnal, fr. journal:
wyścigi na specjalnie przystosowanych motocyklach (m.in. bez hamulców i skrzyni biegów), rozgrywane na torach dł. 285–400 m, o miękkiej nawierzchni wykonanej z grysu żużlowego, granitowego lub innego.
teatr tworzony przez Żydów w języku hebrajskim i jidysz, jako forma kultury świeckiej.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia