WATYKAN

Encyklopedia PWN

państwo kościelne w południowej Europie, enklawa we Włoszech; siedziba papieża i naczelnych instytucji Kościoła rzymskokatolickiego
Watykan wielokrotnie wypowiadał się na temat telewizji, podkreślając jej doniosłą rolę w zakresie upowszechniania informacji oraz krzewienia kultury. Zwracał jednak również uwagę na możliwość niewłaściwego wykorzystywania tego sugestywnego środka przekazu np. w zakresie dezinformacji i że — jak kiedyś powiedział kardynał Agostino Casaroli — nadużywa się jej, usprawiedliwiając to wolnością wyrazu artystycznego.
rozgłośnia radiowa Stolicy Apostolskiej;
działa od 1938, jest jedną z 37 sekcji RW.
Państwo Kościelne, łac. Patrimonium Sancti Petri,
średniowieczne państwo w środkowych Włoszech, na którego czele stał papież, sprawując władzę monarszą.
Rzym, Roma,
stolica i największe miasto Włoch, nad Tybrem, w środkowej części Półwyspu Apenińskiego, na nizinie Campania di Roma oraz przedgórzach Apeninu Abruzyjskiego, w pobliżu brzegu Morza Tyrreńskiego;
Archiwum Watykańskie, Archivum Secretum Vaticanum (ASV),
główne archiwum Stolicy Apostolskiej.
Casaroli
[kazarọli]
Agostino Wymowa, ur. 24 X 1914, Castel San Giovanni k. Piacenzy, zm. 8 VI 1998, Rzym,
dyplomata watykański, kardynał (od 1979);
ekumenizm, ekumenia
[gr.],
dzieło pojednania i zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich i samych chrześcijan.
Gasparri Pietro, ur. 5 V 1852, Capovallazza di Ussita, zm. 18 XI 1934, Rzym,
dyplomata watykański, kardynał wł., prawnik kanonista;
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
Poupard
[pupạ:r]
Paul, ur. 30 VIII 1930, Bouzillé,
fr. ksiądz, kardynał;
Rada Europy, ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe,
organizacja międzynarodowa, założona 1949; z siedzibą w Strasburgu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia