WARSZAWA

Encyklopedia PWN

popularny tygodnik, wydawany od 1994 w Warszawie;
miesięcznik naukoznawczy, wydawany 1946–53;
czasopismo polit., wyd. 1949–89 w Warszawie przez KC PZPR;
miesięcznik wyd. 1953–91 w Warszawie przez PWN;
literatura obejmująca piśmiennictwo w językach hebrajskim (hebrajska literatura) oraz jidysz (jidysz literatura);
kultura muzyczna Żydów.
organizacja konspiracyjna, utworzona XII 1939 w Warszawie przez czł. organizacji młodzieżowej Betar oraz syjonistów-rewizjonistów;
Żylicz Maciej, ur. 21 IX 1953, Gdańsk,
biolog molekularny;
Żylińska Jadwiga, ur. 17 VIII 1913, Wrocław, zm. 25 IV 2009, Warszawa,
pisarka;
Żyliński Józef, ur. 1834, Troki (Litwa), zm. 16 III 1921, Warszawa,
brat Stanisława, geodeta w służbie ros., podróżnik, generał;
Żylis-Gara Teresa, ur. 23 I 1930, Landwarów k. Wilna,
śpiewaczka (sopran);
Żymierski Michał, pierwotnie M. Łyżwiński, pseud. Rola, ur. 4 IX 1890, Kraków, zm. 15 X 1989, Warszawa,
marszałek;
Żymirski Franciszek, ur. 5 X 1778, Warszawa, zm. 27 II 1831, tamże,
generał;
konspiracyjny miesięcznik, wyd. 1942–45 w Warszawie;
Żywuszko Kazimierz, ur. 21 I 1924, zm. 30 VII 2013, Warszawa,
rzeźbiarz;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia