WARSZAWA

Encyklopedia PWN

Zieliński Tadeusz, ur. 14 IX 1859, Skrzypczyńce k. Humania, zm. 8 V 1944, Schöndorf (Bawaria),
filolog klasyczny;
Zieliński Tadeusz Andrzej, ur. 22 V 1931, Warszawa, zm. 25 II 2012, tamże,
muzykolog, pisarz i krytyk muzyczny;
Ziemba Stefan, ur. 21 XII 1907, Jaworzno k. Katowic, zm. 25 V 1994, Warszawa,
inżynier mechanik;
Ziembiński Wojciech, ur. 22 III 1925, Gniew, zm. 13 I 2001, Warszawa,
działacz polit.;
Ziembiński Zygmunt Antoni, ur. 1 VI 1920, Warszawa, zm. 17 V 1996, Poznań,
prawnik; specjalista w dziedzinie teorii prawa, metodologii nauk prawnych, socjologii prawa i logiki;
Ziemięcki Bronisław, ur. 27 I 1885, Wilno, zm. 22 II 1944, Warszawa,
działacz socjalist.;
Ziemkiewicz Rafał Aleksander, ur. 13 IX 1964, Piaseczno k. Warszawy,
pisarz, publicysta;
Ziemny Aleksander, ur. 11 VI 1924, Kraków, zm. 13 IX 2009, Warszawa,
poeta, prozaik, tłumacz;
Zięba Maciej ur. 1954, Wrocław,
dominikanian, publicysta, wykładowca;
Zimajer Adolfina, z domu Wodecka, ur. 26 VI 1852, Lwów, zm. 9 IV 1939, Skolimów k. Warszawy,
aktorka, śpiewaczka;
Zimand Roman, ur. 16 XI 1926, Lwów, zm. 6 IV 1992, Warszawa,
krytyk i historyk literatury, publicysta;
Zimińska-Sygietyńska Mira, ur. 22 I 1901, Płock, zm. 26 I 1997, Warszawa,
żona Tadeusza Sygietyńskiego, aktorka, reżyser;
Zioło Rudolf, ur. 16 V 1952, Oleśnica,
reżyser;
Ziomek Teodor, ur. 1874, Skierniewice, zm. 1937, Warszawa,
malarz;
prawicowa partia polit., utworzona X 1989 w Warszawie w wyniku połączenia grup wywodzących się z NSZZ „Solidarność” i opozycji niepodległościowej.
Zjednoczenie Organizacji Niepodległościowych, Zjednoczenie Stronnictw Niepodległościowych,
nielegalny blok skupiający stronnictwa i organizacje Królestwa Pol.,
organizacja polit. powołana III 1981 w Warszawie
organizacja socjalist., zał. 1891 przez byłych czł. II Proletariatu, przeciwnych stosowaniu terroru w walce polit. i ekon.;
Zjednoczenie Stronnictw Demokratycznych, Zjednoczenie Demokratyczne,
ugrupowanie polit., utworzone I 1917 w Warszawie z połączenia Pol. Zjednoczenia Postępowego, Stronnictwa Nar.-Radykalnego i Stronnictwa Pracy Nar.;
zlepieniec, konglomerat,
grubookruchowa skała osadowa powstała przez scementowanie żwiruspoiwem węglanowym, krzemionkowym, ilastym i in.;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia