Węgrzech

Encyklopedia PWN

komitat, węg. megye,
jednostka terytorialna na Węgrzech;
Kossuth
[kọszut]
Lajos Wymowa, ur. 19 IX 1802, Monok (komitat Zemplén), zm. 20 III 1894, Turyn,
przywódca rewolucji na Węgrzech, węgierski bohater narodowy.
Kurozwęcki Dobiesław, Dobiesław z Kurozwęk, data ur. nieznana, zm. przed 23 V 1496,
syn Krzesława, brat Piotra, Stanisława i Krzesława, wojewoda lubelski;
dynastia panująca XIII–XV w. w Luksemburgu, Czechach, Brandenburgii, na Węgrzech i piastująca godność cesarską w Rzeszy Niemieckiej;
Masaryk Tomáš Garrigue, ur. 7 III 1850, Hodonín, zm. 14 IX 1937, Lány,
czeski filozof, socjolog, mąż stanu.
Miszkolc, Miskolc,
m. w północno-wschodnich Węgrzech, u północno-wschodniego podnóża G. Bukowych, przy ujściu rz. Szinva do rz. Sajó (dopływ Cisy); ośrodek adm. komitatu Borsod-Abaúj-Zemplén.
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.
Nokia, Nokia Oyj,
wielki, fiński koncern telekomunikacyjny;
miasto w województwie małopolskim, w powiecie grodzkim, w Kotlinie Sądeckiej, nad Dunajcem i jego dopływami: Popradem, Kamienicą, Łubianką; siedziba pow. nowosądeckiego.
obozy internowania żołnierzy polskich w okresie II wojny światowej,
miejsca przymusowego pobytu części żołnierzy WP, którzy po kampanii wrześniowej 1939 i kampanii fr.-niem. 1940 znaleźli się na terytorium państw neutralnych.
order
[łac.],
najwyższe wśród odznaczeń wyróżnienia honorowe; w większości państw najwyższa forma uznania dla obywateli kraju lub obywateli państw zaprzyjaźnionych za wybitne osiągnięcia w służbie państw. (cywilnej i wojsk.), pracy zawodowej i społ., za czyny męstwa i niezwykłego poświęcenia;
Ottlik
[ọtlik]
Géza, ur. 9 V 1912, Budapeszt, zm. 9 X 1990, tamże,
prozaik węgierski.
PHARE, ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economy, Program Pomocy Polsce i Węgrom w Przebudowie Gospodarki,
program bezzwrotnej pomocy finansowej Wspólnot Europejskich w latach 1989–2007;
pol. szkoła działająca na Węgrzech 1940–44;
próba obalenia ustroju komunist. na Węgrzech; zaczęła się 23 X w Budapeszcie; 25 X władzę objął rząd I. Nagya; proklamowanie przez niego systemu wielopartyjnego i wystąpienia Węgier z Układu Warsz. spowodowało 4 XI interwencję sow.; po krwawych walkach przywrócono władzę partii komunistycznej; → powstanie węgierskie 1956.
Rudolf, ur. 21 VIII 1858, zamek Laxenburg (Dolna Austria), zm. 30 I 1889, zamek Mayerling (tamże),
arcyksiążę, następca tronu Austro-Węgier, jedyny syn ces. Franciszka Józefa I;
Ruś Podkarpacka, Ruś Zakarpacka, Ukraina Zakarpacka,
hist. nazwa terytorium obecnego obwodu zakarpackiego;
Sławik Henryk, ur. 16 VII 1894, Szeroka k. Pszczyny, zm. VIII 1944,
działacz socjalist., dziennikarz;
warstwa społeczna, ukształtowana w Europie u schyłku średniowiecza, która w społeczeństwie stanowym tworzyła grupę uprzywilejowaną pod względem prawnym, politycznym i ekonomicznym, a następnie była głównym oparciem władzy państwowej w większości systemów absolutystycznych.
trializm
[łac.],
w Austro-Węgrzech koncepcje polityczne zmierzające do przekształcenia monarchii dualistycznej w składającą się z trzech równouprawnionych członów (oprócz Austrii i Węgier także Polska lub Polska i Czechy lub Słowianie południowi).

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia