Węgrzech

Encyklopedia PWN

Bela I Benin, ur. ok. 1020, zm. 1063,
z dynastii Arpadów, król Węgier 1060-63,
Berchtold
[bẹrśtold]
Leopold, hrabia, ur. 18 IV 1863, Wiedeń, zm. 21 XI 1942, zamek Peresznye k. Βdenburga (ob. Sopron, Węgry),
austr. dyplomata i polityk;
Bethlen
[bẹtlen]
István, ur. 8 X 1874, Gernyeszeg, zm. 5 X 1946, Moskwa,
polityk węgierski;
bośniacki kryzys 1908–09,
międzynar. konflikt polit. wywołany włączeniem Bośni i Hercegowiny do Austro-Węgier (X 1908);
Bratysława, Bratislava Wymowa,
stolica Słowacji, położona po obu stronach Dunaju, na pograniczu Małej Niz. Naddunajskiej, Małych Karpat i Kotliny Wiedeńskiej, w pobliżu granicy z Austrią i Węgrami.
kraj związkowy we wschodniej Austrii;
dekomunizacja
[łac.],
nazwa wprowadzona na wzór denazyfikacji, ale o ile denazyfikacja była prowadzona głównie przez mocarstwa okupacyjne, o tyle dekomunizacja jest sprawą wewnętrzną poszczególnych państw;
Elżbieta z Turyngii,
hebr. ’el îšebā‘ ‘Bóg jest pełnią’,
Elżbieta Węgierska, ur. 1207, Bratysława lub Sárospatak (pn. Węgry), zm. 16 XI 1231, Marburg (Hesja),
księżniczka z rodu Arpadów, córka króla Węgier, Andrzeja II, tercjarka franciszkańska.
Eötvös
[ọ̈twösz]
József, baron, ur. 3 IX 1813, Buda, zm. 2 II 1871, Peszt
ojciec Rolanda, węgierski pisarz, publicysta, polityk;
Felczak Wacław, ur. 29 V 1916, Golbice k. Łęczycy, zm. 23 X 1993, Warszawa,
brat Zygmunta, historyk;
dziedzina twórczości artystycznej i rodzaj widowiska masowego; posługuje się własnymi środkami wyrazu, korzysta z osiągnięć literatury, plastyki, teatru, muzyki.
film
[ang.]:
Gejza II, Géza, z dynastii Arpadów, ur. ok. 1130, zm. 31 V 1162,
król Węgier od 1141;
Horthy de Nagybánya
[họrti de nọdiba:nio]
Miklós Wymowa, ur. 18 VI 1868, Kenderes k. Debreczyna, zm. 9 II 1957, Estoril (Portugalia),
węgierski polityk, admirał.
Hortobágy, Park Narodowy
[p. n. họrtoba:di],
Hortobágyi Nemzeti Park,
obszar chroniony w środkowowschodniej części Węgier na Wielkiej Niz. Węgierskiej, zał. 1973 (najstarszy park nar. na Węgrzech);
Imre Thőkőly
[i. tọ̈köj],
ur. 25 IX 1657, Kieżmark, zm. 13 IX 1705, İzmit,
przywódca antyhabsburskiej opozycji na Węgrzech;
koncepcja i proces bliskiej współpracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej państw europejskich w ramach stworzonych przez nie struktur ponadnarodowych.
Karol I, z dynastii habsbursko-lotaryńskiej, błogosławiony, ur. 17 VIII 1887, Persenburg (Dolna Austria), zm. 1 IV 1922, Funchal (Madera),
cesarz Austrii i król Węgier (jako Karol IV) 1916–18, wnuk brata ces. Franciszka Józefa I
m. w południowo-zachodniej Słowacji, w kraju nitrzańskim, u ujścia Wagu do Dunaju, na granicy z Węgrami.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia