Węgrzech

Encyklopedia PWN

W Londynie w XIX w. i XX w. odbyło się wiele konferencji imperialnych i międzynar.;
Maria Teresa, z dynastii Habsburgów, ur. 13 V 1717, Wiedeń, zm. 29 XI 1780, tamże,
władczyni Austrii, królowa Czech i Węgier, cesarzowa rzymsko-niemiecka.
Mindszenty
[mịndsenti]
József Wymowa, właśc. J. Pehm, ur. 29 III 1892, Csehimindszent k. Szombathely, zm. 6 V 1975, Wiedeń,
prymas Węgier 1945–74, kardynał od 1946;
Mohacz, Mohács,
m. w południowych Węgrzech, w komitacie Baranya, w pobliżu granicy z Chorwacją.
Pannonhalma
[pọnnonholmo],
w. w północno-zachodnich Węgrzech, w komitacie Győr-Moson-Sopron, na Małej Niz. Węgierskiej, ok. 15 km na południowy wschód od m. Győr.
pięć układów pokojowych, zawartych 10 II 1947 w Paryżu z europejskimi sojusznikami Niemiec z okresu II wojny światowej (tj. z Bułgarią, Finlandią, Rumunią, Węgrami i Włochami) przez te z państw koalicji antyhitlerowskiej, które były z nimi w stanie wojny;
Pilgram Franz Anton, ur. 1699, Wiedeń, zm. 28 X 1761, tamże,
architekt austriacki;
pasmo górskie w Średniogórzu Zadunajskim, na Węgrzech, w zakolu Dunaju, na północny zachód od Budapesztu;
nadzwyczajna zmiana w stosunkach własności ziemi wprowadzona na drodze ustawowej ze względów społecznych, narodowych, politycznych lub, rzadziej, ekonomicznych, polegająca na wywłaszczeniu wielkich posiadaczy z całości lub części ich ziemi i rozparcelowaniu jej między bezrolnych lub małorolnych chłopów z jednoczesnym nadaniem im tytułu własności.
sprawa wschodnia, kwestia wschodnia,
umowna nazwa sprzeczności międzynar. związanych z zarysowującym się od końca XVIII do pocz. XX w. rozpadem Turcji (imperium wielonar.) i walką Austrii (później Austro-Węgier), Wielkiej Brytanii, Prus (od 1871 Niemiec), Rosji i Francji o podział jej ziem, przede wszystkim posiadłości europejskich.
Székely
[sẹ:kej]
Gábor, ur. 26 V 1944, Jászberény,
reżyser węg.;
wina o złocistej barwie i charakterystycznym posmaku skórki chlebowej, zawierające najczęściej 12–14% alkoholu i 5–12% cukrów, produkowane na Węgrzech w rejonie m. Tokaj;
Trianon
[trjaną̣] Wymowa,
część parku wersalskiego (Wersal) z 2 pałacykami: Grand Trianon i Petit Trianon, zał. na miejscu wioski Trianon;
Wysocki Józef, ur. 1809, k. Tulczyna na Podolu, zm. 31 XII 1873, Paryż,
działacz polit., generał;
Wyszehrad, Visegrád,
m. w północnych Węgrzech, w komitacie Peszt, na Wzgórzach Wyszehradzkich, na pr. brzegu Dunaju.
m. w zachodniej Rumunii, nad Maruszą, w pobliżu granicy z Węgrami;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia