Węgrzech

Encyklopedia PWN

Bolesław II Szczodry, zw. też Śmiałym, z dynastii Piastów, ur. ok. 1042, zm. 2 lub 3 IV raczej 1082 niż 1081, na Węgrzech,
od 1058 książę, od 1076 król Polski, najstarszy syn księcia Kazimierza I Odnowiciela i księżnej ruskiej Dobroniegi Marii.
Franciszek Józef I, z dynastii habsbursko-lotaryńskiej, ur. 18 VIII 1830, zamek Schönbrunn k. Wiednia, zm. 21 XI 1916, tamże,
cesarz Austrii, król Węgier.
dynastia panująca w Austrii od 1765 do 1867 i w Austro-Węgrzech od 1867 do 1918.
gałąź Giedyminowiczów, dynastia król. zapoczątkowana przez Władysława II Jagiełłę;
Kazimierz III Wielki, z dyn. Piastów, ur. 30 IV 1310, zm. 5 XI 1370, Kraków,
król Polski.
Kovács
[kọwa:cz]
András Wymowa, ur. 20 VI 1925, Kide (Węgry; ob. Chidea, Rumunia), zm. 11 III 2017, Budapeszt,
węgierski reżyser filmowy;
Legiony polskie na Węgrzech,
ochotnicze formacje wojskowe tworzone na Węgrzech 1848–49, podczas wojny między rewolucyjnymi Węgrami a Austrią;
Liszt
[list]
Ferenc Wymowa, ur. 22 X 1811, Raiding (ob. Doborján k. Sopron, Węgry), zm. 31 VII 1886, Bayreuth,
węgierski kompozytor, pianista i dyrygent.
Marusza, rum. Mureş(ul), węg. Maros,
rz. w Rumunii i na Węgrzech, najdłuższy (l.) dopływ Cisy;
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
Nagy
[nọdi]
Imre Wymowa, ur. 7 VI 1896, Kaposvár, zm. 16 VI 1958, Budapeszt,
węgierski polityk komunistyczny;
powstanie węgierskie 1956, rewolucja węgierska 1956,
próba obalenia ustroju komunistycznego na Węgrzech.
Stefan Batory, ur. 27 IX 1533, Somlyó (ob. Simleu, Rumunia), zm. 12 XII 1586, Grodno,
książę siedmiogrodzki, król Polski.
strzałokrzyżowcy, nilaszowcy, Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom, Partia Strzałokrzyżowców-Ruch Hungarystyczny,
partia faszystowska na Węgrzech;
Węgierska Partia Socjaldemokratyczna, Magyarországi Szociáldemokrata Párt,
partia polit. na Węgrzech, zał. 1890;
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
Baczka, serb. Bačka, węg. Bácska,
kraina historyczna w środkowej Europie, w widłach Dunaju i Cisy, na południowym skraju Wielkiej Niz. Węgierskiej;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia