Węgrzech

Encyklopedia PWN

Węgierska Socjalistyczna Partia Robotnicza (WSPR), Magyar Szocialista Munkáspárt,
partia komunistyczna rządząca na Węgrzech 1956–89;
Sulejman Wspaniały, Süleyman Kanuni, z dyn. Osmanów, ur. 6 XI 1494, Trabzon, zm. 6 VIII 1566, Baranya,
sułtan turecki.
wojna światowa I 1914–18, do 1939 zw. wielką wojną 1914–18,
zbrojny konflikt światowy,
Franciszek II Rakoczy, węg. II. Rákóczi Ferenc, ur. 27 III 1676, Borsi (ob. Borša, Słowacja), zm. 8 IV 1735, Rodostó (ob. Tekirdağ, Turcja),
przywódca antyhabsburskiego powstania na Węgrzech 1703–11;
landwehr
[lạntwe:r; niem.],
rodzaj wojsk terytorialnych w Niemczech i Austro-Węgrzech, obejmujący starsze roczniki rezerwistów (w Austro-Węgrzech również mężczyzn nie należących do innych rodzajów służby wojsk.);
wybuchła 15 III 1848 w Peszcie pod wpływem wiadomości o rewolucjach w Paryżu (22–24 II) i Wiedniu (13 III), stając się częścią Wiosny Ludów;
określenie europejskiej rewolucji 1848–49.
Władysław II Jagiellończyk, ur. 1 III 1456, Kraków, zm. 13 III 1516, Buda (ob. Budapeszt),
król Czech od 1471 i Węgier od 1490, syn króla pol., Kazimierza IV Jagiellończyka, ojciec Ludwika II;
Cisa, węg. Tisza, słowac., rum. i serb. Tisa, ukr. Tysa,
rzeka na Ukrainie, Węgrzech i w Serbii, w górnym biegu na krótkich odcinkach jest rzeką graniczną pomiędzy Ukrainą a Rumunią i Węgrami, oraz między Słowacją a Węgrami;
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
Siedmiogród, Transylwania, rum. Transilvania, Ardeal, węg. Erdély, niem. Siebenbürgen,
kraina historyczna w środkowej Rumunii, na Wyż. Transylwańskiej, między Karpatami Wschodnimi na wschodzie, Karpatami Południowymi na południu a Masywem Bihorskim na zachodzie;
Władysław III Warneńczyk, z dynastii Jagiellonów, ur. 11 X 1424, zm. 10 XI 1444, k. Warny,
król Polski i Węgier.
Nagy Alicja Maria, ur. 19 I 1945, Kielce,
dziennikarka, działaczka polonijna na Węgrzech, tłumaczka;
Pecz, Pécs,
m. w południowych Węgrzech, w Kraju Zadunajskim, na południowych stokach gór Mecsek;
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
Balaton, Jezioro Błotne,
jezioro na Węgrzech, na Niz. Środkowodunajskiej, na południowy zachód od Budapesztu, największe w środkowej i zachodniej Europie.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia