W Brytania

Encyklopedia PWN

zwołana w celu zakończenia wojny indochińskiej w wyniku uzgodnień 4 mocarstw (Francja, USA, Wielka Brytania, ZSRR) na konferencji w Berlinie I 1954.
Hudson
[hạdsən]
W.H., właśc. William Henry Hudson, ur. 4 VIII 1841, Quilmes k. Buenos Aires, zm. 18 VIII 1922, Londyn,
pisarz ang., pochodzenia amerykańskiego;
Kolada Nikołaj W., ur. 4 XII 1957, Priesnogorkowka,
dramatopisarz rosyjski;
Nowa Brytania, New Britain,
największa wyspa w Archipelagu Bismarcka, w Papui-Nowej Gwinei;
układ podpisany 5 VIII 1963 w Moskwie przez min. spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR;
państwo wyspiarskie w północno-zachodniej Europie, na Wyspach Brytyjskich, na Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym
Dobużynski Mstisław W., ur. 14 VIII 1875, Nowogród Wielki, zm. 20 XI 1957, Nowy Jork,
ros. malarz, grafik i scenograf;
1958–62 konferencja USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR w sprawie wstrzymania doświadczeń z bronią jądr.;
konferencja z udziałem Francji, Rosji i Wielkiej Brytanii toczona (z przerwami) 1827–32;
Szkoła Kadetów w Palestynie, Junacka Szkoła Kadetów,
szkoła wojsk. dla młodzieży ewakuowanej wraz z Armią Pol. z ZSRR, utworzona 1942 w Palestynie;
Thomas W. Lawson
[tọməs dạblju: lo:sn],
największy na świecie szkuner;
bitwa o Wielką Brytanię, ang. Battle of Britain,
ogół przedsięwzięć obronnych oraz walk lotnictwa brytyjskiego (RAF) i walczących w jego składzie pilotów innych krajów przeciwko ofensywie powietrznej niemieckiego lotnictwa (Luftwaffe), prowadzonej (8 VIII–31 X 1940) w ramach przygotowywanej inwazji na Wyspy Brytyjskie;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia