W Brytania

Encyklopedia PWN

Początki ruchu sięgają lat 70. XIX w., gdy powstały pierwsze kółka i organizacje socjalist. w Królestwie Pol.;
Stalin Józef W., pseud. Koba, nazwisko pierwotne Iosif Dżugaszwili, ur. 6 XII 1878, Gori (Gruzja), zm. 5 III 1953, Kuncewo (obecnie część Moskwy),
działacz komunistyczny i dyktator ZSRR.
uniwersytet w Cambridge, University of Cambridge Wymowa,
najstarszy (po uniwersytecie w Oksfordzie) uniwersytet Wielkiej Brytanii i jeden z najstarszych na świecie.
uniwersytet w Oksfordzie, Uniwersytet Oksfordzki, University of Oxford Wymowa,
najstarszy w Wielkiej Brytanii i jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie.
najostrzejsza faza rewolucji rosyjskiej, zapoczątkowana zdobyciem władzy przez bolszewików (rewolucja październikowa w Rosji) i zakończona opanowaniem przez nich Rosji.
kierunek w ekonomii, opozycyjny wobec klasycznej szkoły w ekonomii, związany z historyzmem (głównie na gruncie brytyjskim i amerykańskim), negujący obiektywny charakter praw ekonomicznych, sięgający do idei romantyzmu i nacjonalizmu, głoszący idee protekcjonizmu wychowawczego, nawiązujące do myśli merkantylistycznej (merkantylizm), charakterystyczny dla państw, które w stosunku do Anglii i Francji z opóźnieniem weszły na drogę przemysłowego rozwoju, jak: Niemcy, Rosja, Polska.
jeden z 3 głównych nurtów ekonomii neoklasycznej (oprócz szkoły lozańskiej i szkoły austriackiej);
psychologia fenomenologiczna badająca różne odmiany intencjonalności.
muzeum w Dulwich
[m. w də̣lıcz],
Dulwich Picture Gallery,
najstarsza udostępniona publicznie ang. galeria sztuki o charakterze muzeum;
grupy kompozytorów powstające od poł. XIX w. w wielu krajach eur. i tworzące pod wpływem rosnącego poczucia odrębności nar., działające także w XX w.;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia