Urazy

Encyklopedia PWN

med. uszkodzenie urazowe elementów kostnych, więzadłowych w obrębie kręgosłupa;
med. różne sytuacje, wydarzenia, bodźce przekraczające możliwości obronne osobowości, przeżywane jako skrajnie trudne, które z powodu nieskuteczności dostępnych jej nieświadomych mechanizmów obronnych oraz wyuczonych sposobów radzenia sobie mogą wyzwalać zaburzenia psychiczne, stanowiące reakcję na ten uraz (zaburzenia reaktywne);
uraz, trauma,
med. każde zadziałanie na organizm zewn. czynnika wywołującego anatomiczne i czynnościowe zmiany miejscowe lub miejscowe i ogólne;
w. w woj. dolnośląskim (pow. trzebnicki, gmina Oborniki Śląskie), na pr. brzegu Odry.
med. psychogenne zaburzenia psychiczne powstające jako wyraz reakcji na aktualnie trudną sytuację, stanowiącą uraz psychiczny;
stresowe zaburzenie pourazowe, zespół stresu pourazowego, dawniej nerwica pourazowa,
zaburzenie psychiczne stanowiące reakcję na bardzo silnie stresujące wydarzenie (np. klęska żywiołowa, udział w wojnie, wypadku, doznanie tortur, terroru, gwałtu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia