Unia gospodarcza

Encyklopedia PWN

organizacja międzynarodowa, → Beneluks.
przedsięwzięcie integracyjne w ramach Unii Europejskiej, w wyniku którego wprowadzono jednolitą europejską walutę, euro.
ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), ang. European Economic Community (EEC), fr. Communauté économique européenne (CEE), niem. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
1958–93 europejska, międzynarodowa organizacja gospodarcza;
zrzeszenie związków polskiej spółdzielczości rolniczej, założone XI 1924 w Poznaniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia