Unia celna

Encyklopedia PWN

System Integracji Środkowoamerykańskiej, hiszp. Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ang. Central American Integration System,
regionalne ugrupowanie integracyjne utworzone XII 1991 na podstawie Protokołu z Tegucigalpy do porozumienia powołującego Organizację Państw Ameryki Środkowej (1951);
Trzecie Niemcy, niem. Drittes Deutschland,
koncepcja przezwyciężenia dualizmu prusko-austr. przez utworzenie „czystych” T.N., bez Austrii i Prus;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Wspólny Rynek Ameryki Środkowej, hiszp. Mercado Común Centroamericano, ang. Central American Common Market (CACM),
porozumienie gospodarcze,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia