Unia celna

Encyklopedia PWN

Curtius
[kụrcjus]
Julius, ur. 7 II 1877, Duisburg, zm. 10 XI 1948, Heidelberg,
polityk niem., z zawodu adwokat;
Dmowski Roman, ur. 9 VIII 1864, Kamionek (obecnie część Warszawy), zm. 2 I 1939, Drozdowo k. Łomży,
polityk, mąż stanu, pisarz polityczny.
doktryna nullifikacji, doktryna unieważnienia,
amerykańska doktryna polityczna przyznająca władzom stanowym prawo do odrzucenia (unieważnienia, łacińskie nullificatio ‘unieważnienie’, ‘skasowanie’) na podległym im terytorium ustaw Kongresu federalnego uznanych za sprzeczne z Konstytucją Stanów Zjednoczonych z 1787, a nawet do wystąpienia z Unii.
Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, ros. Ewroazijskoje ekonomiczeskoje soobszczestwo (EaWG),
org. skupiająca 6 państw, należących do WNP, związanych unią celną;
Harrison
[hạ̈rısən]
Benjamin, ur. 20 VIII 1833, North Bend (stan Ohio), zm. 13 III 1901, Indianapolis (stan Indiana),
wnuk Williama Henry’ego, polityk amerykański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia