Unia celna

Encyklopedia PWN

Wspólnota Andyjska, hiszp. Comunidad Andina,
subregionalne ugrupowanie integracyjne w Ameryce Południowej, działające od 1969;
Wspólny Rynek Południa, hiszp. Mercado Común del Sur, Mercosur,
regionalne ugrupowanie integracyjne w Ameryce Południowej, powołane na mocy traktatu z Asunción z 26 III 1991 przez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj;
państwo dualistyczne powstałe na przełomie 1867 i 1868 w wyniku przekształcenia cesarstwa austriackiego, na zasadzie równouprawnienia Austrii i Węgier, połączonych unią realną pod dynastią habsbursko-lotaryńską.
Cattaneo
[kattanẹo]
Carlo, ur. 15 V 1801, Mediolan, zm. 25 II 1869, Castagnola k. Lugano,
wł. myśliciel i działacz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia