Unia celna

Encyklopedia PWN

Benelux, Beneluks, właśc. Unia Gospodarcza Beneluksu, fr. L’Union économique Bénélux,
międzynar. organizacja gosp., utworzona na mocy traktatu podpisanego 3 II 1958 w Hadze (na 50 lat), który wszedł w życie 1 XI 1960;
ekon. odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa; dział gospodarki narodowej; pochodna powstania i rozwoju międzynarodowego podziału pracy.
kapitalizm
[łac.],
system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia