Unia celna

Encyklopedia PWN

ekon. połączenie, na podstawie umowy, 2 lub więcej państw w jedno terytorium celne;
ekon. granica obejmująca terytorium, na którym obowiązują jednolite przepisy celne;
Akt unii, Act of Union,
ustawy Anglii i Szkocji z 1707 o zjednoczeniu obu królestw w Królestwo Wielkiej Brytanii;
ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
koncepcja i proces bliskiej współpracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej państw europejskich w ramach stworzonych przez nie struktur ponadnarodowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia