Unia celna

Encyklopedia PWN

ekon. połączenie, na podstawie umowy, 2 lub więcej państw w jedno terytorium celne;
ekon. granica obejmująca terytorium, na którym obowiązują jednolite przepisy celne;
Akt unii, Act of Union,
ustawy Anglii i Szkocji z 1707 o zjednoczeniu obu królestw w Królestwo Wielkiej Brytanii;
ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
koncepcja i proces bliskiej współpracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej państw europejskich w ramach stworzonych przez nie struktur ponadnarodowych.
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), ang. European Economic Community (EEC), fr. Communauté économique européenne (CEE), niem. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
1958–93 europejska, międzynarodowa organizacja gospodarcza;
koncepcja zjednoczenia państw europejskich, wysunięta w okresie międzywojennym;
secesja, secesyjny ruch,
ruch w USA w XIX w. na rzecz oddzielenia się Południa od reszty kraju i utworzenia przez nie osobnego państwa;
ruch polit. w USA w połowie XIX w. na rzecz oddzielenia się Południa od reszty kraju i utworzenia przez nie osobnego państwa,
Benelux, Beneluks, właśc. Unia Gospodarcza Beneluksu, fr. L’Union économique Bénélux,
międzynar. organizacja gosp., utworzona na mocy traktatu podpisanego 3 II 1958 w Hadze (na 50 lat), który wszedł w życie 1 XI 1960;
ekon. odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa; dział gospodarki narodowej; pochodna powstania i rozwoju międzynarodowego podziału pracy.
kapitalizm
[łac.],
system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów;
Wspólnota Andyjska, hiszp. Comunidad Andina,
subregionalne ugrupowanie integracyjne w Ameryce Południowej, działające od 1969;
Wspólny Rynek Południa, hiszp. Mercado Común del Sur, Mercosur,
regionalne ugrupowanie integracyjne w Ameryce Południowej, powołane na mocy traktatu z Asunción z 26 III 1991 przez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

unia celna «połączenie w drodze umowy dwu lub więcej państw w jedno terytorium celne»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia