U-Boot

Encyklopedia PWN

międzynar., pot. nazwa niem. okrętów podwodnych (skrót od niem. Unterseeboot).
pediatria
[gr. país ‘dziecko’, iatreía ‘leczenie’],
medycyna wieku rozwojowego,
dział medycyny klinicznej i teoret., zajmujący się problemami zdrowia dziecka: śledzeniem prawidłowości i zaburzeń rozwoju somatycznego i psychicznego od momentu urodzenia aż do zakończenia procesu dojrzewania (0–18. roku życia).

Słownik języka polskiego PWN

u-boot, U-Boot «niemiecka łódź podwodna z czasów II wojny światowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia