Tym

Encyklopedia PWN

nazwa magnackiego stronnictwa polit. Czartoryskich i spokrewnionych z nimi rodzin, które odegrało zasadniczą rolę w dziejach Polski XVIII w.
fanerozoik
[gr. phanerós ‘jawny’, zōḗ ‘życie’],
geol. eon (okres w dziejach Ziemi) obejmujący ery paleozoiczną, mezozoiczną i kenozoiczną, który charakteryzuje dynamiczny rozwój świata organicznego;
fantastyka
[gr.],
niesamowite, często nadprzyrodzone zjawiska, będące wytworem fantazji w mitach, folklorze, utworach plast. i fabularnych; typ twórczości lit., w którym świat przedstawiony zapełniają zjawiska o tym charakterze.
Faxian, Fa Sien, ur. ok. 337, zm. ok. 422,
chiń. mnich buddyjski;
Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, Federation of European Stock Exchanges (FESE),
międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające 18 giełd papierów wartościowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz 3 giełdy z krajów Europy Środkowowschodniej (w tym z Polski)
Federacja Indii Zachodnich, ang. West Indies Federation,
związek kolonii bryt. 1958–62 na wyspach w strefie M. Karaibskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia