Tym

Encyklopedia PWN

skierowane do całego Kościoła urzędowe pisma papieskie podejmujące problematykę życia społecznego (społeczna nauka Kościoła).
minimalna ilość energii, którą muszą mieć cząstki (cząsteczki, atomy, jony), aby mogła zajść między nimi reakcja chemiczna;
Eniwetok, Enewetak,
jeden z atoli w Wyspach Marshalla (państwo stowarzyszone z USA), w grupie Ralik;
lokalna miara entropii wytwarzanej przez dany układ, nie dostarczanej mu przez otoczenie (np. w postaci ciepła);
enumeracja
[łac.],
wyliczenie,
paralelizm polegający na wymienieniu w szeregu analogicznie zbud. zdań coraz to nowych elementów tej samej kategorii.
enwiromentalizm
[ang. < fr.],
ogólna nazwa teorii, które zakładają, że kształtowanie się osobowości dokonuje się przede wszystkim pod wpływem środowiska, w tym szczególnie geograficznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia