Tym

Encyklopedia PWN

elektrolit
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, lytós ‘rozpuszczalny’],
chem. przewodnik elektryczny jonowy (zwany też przewodnikiem drugiego rodzaju), w którym poruszające się jony przenoszą ładunki elektryczne i przewodzenie prądu zawsze jest związane z transportem masy.
elektroniczna muzyka, nazwa zaniechana muzyka elektronowa,
muz. muzyka, której materiałem są dźwięki wytwarzane i przekształcane przez urządzenia elektroniczne i utrwalane na taśmie magnetycznej.
dziedzina fizyki i techniki zajmująca się badaniem oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z zakresu fal radiowych i świetlnych (opt.) z materią;
wprowadzanie do powszechnego użytku elementów, układów i systemów elektronicznych, w tym także (uzasadnione technicznie i ekonomicznie) zastępowanie urządzeniami elektronicznymi urządzeń pracujących na innych zasadach.
jednostka energii, legalna, nie należąca do układu SI;
zespół połączonych ze sobą procesów i zjawisk elektrycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia