Tym

Encyklopedia PWN

powierzchnia równego potencjału, miejsce geom. punktów o jednakowym potencjale skalarnym (np. elektr., grawitacyjnym);
ekwiwokacja
[łac. aequivocatio ‘dwuznaczność’ < aequus ‘równy’, vocere ‘nazywać’],
błąd logiczny polegający na użyciu jakiegoś terminu w danej wypowiedzi w kilku różnych znaczeniach lub w taki sposób, że nie wiadomo, o które z potencjalnych znaczeń chodzi;
elektroda (półogniwo) zbud. z płytki metal. pokrytej trudno rozpuszczalną solą tego metalu, zanurzonej w roztworze zawierającym aniony wspólne z anionem tej soli;
elektrody, których aktywną powierzchnię stanowi rtęć;
elektrofotografia
[gr.],
kserografia,
metoda wytwarzania kopii przy użyciu kserokopiarek.
elektrolit
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, lytós ‘rozpuszczalny’],
chem. przewodnik elektryczny jonowy (zwany też przewodnikiem drugiego rodzaju), w którym poruszające się jony przenoszą ładunki elektryczne i przewodzenie prądu zawsze jest związane z transportem masy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia