Tym

Encyklopedia PWN

Zielitz
[cị:lıc],
miejscowość w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w pobliżu ujścia rz. Ohre do Łaby, na północ od Magdeburga.
niezwykle szybki przyrost plonów pszenicy w latach 60. XX w., który w decydującym stopniu ograniczył groźbę głodu na subkontynencie indyjskim oraz w międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych regionach Azji, Afryki i Ameryki Południowej;
zielonoświątkowcy, ruch pentekostalny,
ukształtowany na przeł. XIX i XX w. ruch chrześc. odwołujący się do nowotestamentowego przeżycia chrztu Duchem Świętym oraz powszechności występowania tzw. darów charyzmatycznych (charyzmat).
zwyczajowa nazwa tlenków pierwiastków chem. należących do skandowców i często lantanowców;
Ziemnicki Stefan, ur. 13 VIII 1911, Lublin, zm. 3 IV 1979, tamże,
hydrotechnik, meliorant, gleboznawca;
Ziller
[cı̣lər]
Tuiskon, ur. 22 XII 1817, Wasungen, zm. 20 IV 1882, Lipsk,
pedagog niem.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia