Tunezja

Encyklopedia PWN

Bardo, Bārdaw, fr. Le Bardo,
m. w Tunezji, w zespole miejskim Tunisu.
Béja
[beżạ],
m. w Tunezji, → Badża.
przyl. w Afryce (Tunezja), → Ghiran, Ras al-.
Berberowie, Berberzy,
zróżnicowana etnicznie rdzenna ludność Afryki Północnej i Sahary, która, nie mając poczucia wspólnoty, woli określać się jako imazighen [‘ludzie wolni’].
Biały, Przylądek, Ar-Ra’s al-Abyaḍ, fr. Cap Blanc,
przyl. w Tunezji, na północ od Bizerty;
Bin Arus, Bin ‘Arūs, fr. Ben Arous,
m. w północno-wschodniej Tunezji, nad Zat. Tuniską, w zespole miejskim Tunisu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia