Trzecia

Encyklopedia PWN

jedna z pol. formacji wojsk. działających 1914–17 po stronie państw centralnych, → Legiony Polskie w I wojnie światowej.
koncepcja A. Tofflera opisująca obecną fazę rozwoju cywilizacyjnego i określenie kierunków przemian społ., polit. i kulturowych, przewidywanych w związku z przechodzeniem od epoki przem. do postindustrialnej, zw. także epoką informacyjną.
nazwa państwa niem. 1933–45, → Rzesza Niemiecka.
trzecia teoria światowa, arab. an-nazarijja al-alamijja as-salisa,
ideologia nawiązująca do socjalizmu arabskiego (muzułmańskiego) stworzona przez libijskiego przywódcę M. Al- Kaddafiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia