Toronto

Encyklopedia PWN

tygodnik polonijny, utworzony 1951 w Toronto z połączenia wyd. od 1950 w Toronto „Głosu Polskiego” (organ Związku Nar. Pol.) z „Gazetą Polską” kontynuującą tradycję „Gazety Katolickiej” (wyd. od 1908 w Winnipeg)
Gzowski Sir Kazimierz Stanisław, ur. 5 III 1813, Petersburg, zm. 24 VIII 1898, Toronto,
inżynier budowlany, pionier budowy kolei w Kanadzie.
Hamilton
[hạ̈məltən],
m. w Kanadzie, w południowej części prow. Ontario, nad zat. Burlington (jez. Ontario), w regionie gosp. Golden Horseshoe.
Jurkszus-Tomaszewska Jadwiga, ur. 13 IX 1918, Petersburg, zm. 11 X 1996, Toronto,
prozaik, dziennikarka, eseistka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia