Thule

Encyklopedia PWN

staroż. nazwa wyspy położonej na północ od Brytanii, wymieniona po raz pierwszy przez podróżnika gr. Pyteasza z Massalii (2. poł. IV w. p.n.e.);
Thule
[tụ:lə]
→ Qaanaaq.
archeol. eskimoska kultura na Alasce, Grenlandii i w Kanadzie (XI–XIV w.);
Thule. Altnordische Dichtung und Prosa
[tụ:lə ạltnordıszə d. unt prọ:za],
seria wydawnicza (24 tomy) obejmująca przekłady na język niem. ważniejszych dzieł literatury staroskandynawskiej,
Ultima Thule
[łac., ‘najodleglejsza (wyspa) Thule’],
przenośne określenie krańca, (północnego) kresu świata;
Rasmussen Knud Wymowa, ur. 7 VI 1879, Jakobshavn (Grenlandia), zm. 21 XII 1933, Kopenhaga,
duński etnograf i badacz polarny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia