Termograwimetria

Encyklopedia PWN

metoda analizy termicznej, w której mierzy się zmiany masy badanej próbki w funkcji temperatury lub czasu ogrzewania;
zespół metod analitycznych, których istotą jest pomiar zmian właściwości badanego materiału (obiektu) w czasie zmian temperatury.
waga pozwalająca na obserwację zmian masy badanej próbki w czasie jej ogrzewania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia