Termodynamiczna

Encyklopedia PWN

fiz. proces termodynamiczny przebiegający w ten sposób, że w każdej chwili układ znajduje się dowolnie (nieskończenie) blisko stanu równowagi, a zatem jego stan można w każdej chwili opisywać równaniami termodynamiki równowagowej;
temperatura
[łac.],
skalarna wielkość fizyczna, jeden z parametrów określających stan układu termodynamicznego.
Carnota cykl, obieg Carnota,
fiz. jeden z obiegów termodynamicznych (termodynamiczny obieg).
dział fizyki teoret. zajmujący się badaniem właściwości układów makroskopowych, tj. układów składających się z olbrzymiej liczby cząstek;
funkcja podziału, funkcja rozdziału, suma statystyczna,
fiz. funkcja zdefiniowana w kanonicznym zespole Gibbsa (Gibbsa zespoły statystyczne) jako: Z = ΣQexp[−E(Q)/(kBT)], gdzie E(Q) — energia układu opisanego mikrostanem Q, T — temperatura, kB — stała Boltzmanna;
równania opisujące związki termodynamiczne zachodzące dla poszczególnych faz w wieloskładnikowym układzie termodynamicznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia