Termodynamiczna

Encyklopedia PWN

fiz. stan układu termodynamicznego, który można opisać za pomocą zbioru niewielkiej liczby wielkości fiz. związanych z właściwościami makroskopowymi układu, takimi jak temperatura lub ciśnienie.
zbiory wartości temperatury uporządkowane zgodnie z przyjętymi założeniami (skala wielkości fizycznej).
termin wprowadzony 1968 przez I. Prigogine’a na określenie spontanicznego porządkowania się układów termodynamicznych dalekich od stanu równowagi, w celu odróżnienia od struktur występujących w równowadze termodynamicznej, np. kryształów.
dział fizyki obejmujący badanie zjawisk cieplnych, zachodzących w układach makroskopowych.
fiz. podstawowe prawa termodynamiki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia